Generalforsamlingen 2023

Generalforsamlingsreferat 2023

Generalforsamling i UFL – 8800 / Viborg 29.marts 2023 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdes i café, klub og værestedet, Skotteborg 41, 8800 Viborg Dagsorden Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetæller 3. Formandens beretning 4. Godkendelse af regnskab 2022 5. Indkomne forslag 6. Budget...

Generalforsamlingen 2022

Generalforsamlingsreferat 2022

Generalforsamling i UFL – 8800 / Viborg onsdag den 20. april kl. 19-21 Generalforsamlingen afholdes i café, klub og værestedet, Skotteborg 41, 8800 Viborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetæller 3. Formandens beretning 4. Godkendelse af regnskab 2021 5. Indkomne...

Generalforsamlingen 2019

Generalforsamlingsreferat 2019

Generalforsamlingen er foreningens øverste ledelse. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts. Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg...

Generalforsamling 2017

Generalforsamlingsreferat 2017

Generalforsamling Ufl8800 D. 19/6.17 1. Dirigent – Poul Erik 2. Referent – Kim 3. Nuværende siddende bestyrelse 4. Indkald 4 uge før efter vedtægter Pufmidler ca 25.000 kr ryger retur, idet de ikke blev brugt før d.30 maj. 5. Regnskabs oversigt gennemgang af PE. Fremover...

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse